ต้อนรับโรงเรียนบ้านท่าสะอาด สพป.เลย เขต 1 ศึกษาดูงาน

โพสต์24 ก.พ. 2564 22:00โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” กล่าวต้อนรับ นายพันธุ์เทพ ใจคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เจต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

Comments