ตรวจสอบระบบน้ำดื่มในโรงเรียน

โพสต์28 พ.ย. 2562 18:01โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมาสงเคราะห์" ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงคานที่เข้ามาตรวจสอบระบบน้ำดื่มในโรงเรียน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

Comments