ตรวจนับตัวตนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

โพสต์28 พ.ย. 2562 17:43โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจนับ ยืนยันการมีตัวตนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ตามนโยบายและมาตรการ ในการแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Comments