ตลาดนัดพอเพียง

โพสต์9 ต.ค. 2563 16:02โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ให้นักเรียนนำผลงานที่เป็นฝีมือของตนเองเพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และพึ่งตนเอง บนพื้นฐานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะเปิดช่วงบ่ายวันพุธ สัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน

Comments