ทดสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์17 เม.ย. 2564 23:05โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ได้ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

Comments