ทัศนศึกษานักเรียนปฐมวัย

โพสต์17 เม.ย. 2564 22:53โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนปฐมวัย ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ แก่งคุดคู้ และฟาร์มแกะนับดาว

Comments