สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

โพสต์17 เม.ย. 2564 23:54โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564

Comments