ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา

โพสต์30 ก.ย. 2563 02:31โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2563

Comments