สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2562

โพสต์20 ส.ค. 2562 00:27โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 00:27 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหงชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ในกิจกรรมมประกอบด้วย การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ นิทรรศการ ผลงานนักเรียน การประกวดลิปซิ้งปฟนตาซีรีไซเคิล การตอบปัญหา และสนุกกับฐานกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี นายประยุทธ อุ่นท้าว ประธานคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
 
Comments