แสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

โพสต์3 ต.ค. 2562 00:42โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 00:42 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใจมุทิตา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ครูพิทักษ์ แสงสีดา ครูขนิษฐา นันทะนา และครูสรวงสุดา แก้วอุดร ในวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยนายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

Comments