ROZA Home Hug Camp

โพสต์6 ส.ค. 2562 09:03โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 21:07 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
นายสมชาย คำพิมพ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ผู้แทนคณะครู นักเรียน แม่ครัว เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการโครงการ "โฮมฮักรักลูกหลาน โภชนาการดี" วิถีสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ของศูนย์อนามัยที่ 8 กรมอนามัย ร่วมกับไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์โฮเทล จังหวัดอุดรธานี
  
Comments