โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ศึกษาดูงาน

โพสต์15 ธ.ค. 2563 17:08โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
นางสาวภัทราภรณ์ พรมดี และนายยุทธศักดิ์ อารยภัทรวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” กล่าวต้อนรับ นายประวรรณชัย เต็งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พร้อมคณะศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563

Comments