โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ สพป.บึงกาฬ ศึกษาดูงาน

โพสต์15 ธ.ค. 2563 17:16โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” กล่าวต้อนรับ นายจิตติพงษ์ กาติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมคณะครูและบุลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

Comments