รับประกาศนียบัตร "บัณฑิตน้อย 2563"

โพสต์19 เม.ย. 2564 22:43โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2564
Comments