รับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)

โพสต์6 ส.ค. 2562 08:22โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 09:05 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
นายสมชาย คำพิมพ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" และคณะ เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) ผ่านเข้ารอบที่ 1 ปี 2562  ระดับประเทศ   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมทีเค  พาเลซ กรุงเทพมหานคร
Comments