รับการเยี่ยมเสริมพลังติดตามงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร

โพสต์20 ส.ค. 2562 00:05โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 00:06 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมกับ สสจ.เลย โรงพยาบาลเชียงคาน และบริษัทโรซ่า เยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ของ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
  
Comments