รับการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จากสำนักงาน ป.ป.ช. จ.เลย

โพสต์24 ก.พ. 2564 22:06โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” รับการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย เพื่อป้องกันการทุจริตในลักษณะเชิงรุก มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทำให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

Comments