รับการติดตามการดำเนินงานมูลนิธิหลวงตามหาบุญหนักฯ และมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก

โพสต์24 ก.พ. 2564 20:56โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อำเภอเชียงคาน ตรวจติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิหลวงตามหาบุญหนักฯ และมูลนิธิพลฯเอกอาทิตย์ กำลังเอก ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
Comments