รับการประเมิน ศรร. ปีการศึกษา 2563

โพสต์17 เม.ย. 2564 23:38โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 โดยมี นางรตนพร ภู่ภัสสร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมคณะกรรมการประเมิน

Comments