รับการประเมินโรงเรียนปลอขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 ระดับประเทศ

โพสต์20 ส.ค. 2562 00:13โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 00:13 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเมินผลเบื้องต้นโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 (กลุ่ม A) ระดับประเทศ ของโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562

Comments