รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)

โพสต์29 ก.ย. 2563 03:17โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประเมินคัดเลือก โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีงบประมาณ ปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563

Comments