รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

โพสต์25 ส.ค. 2562 20:45โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2562 20:45 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"  ได้ดำเนินการรับการตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD) 
ด้านการจัดการขยะ  พลังงาน และการอนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และได้รับการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2562

Comments