รับการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

โพสต์21 เม.ย. 2564 02:34โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 โดยมี นางรตนพร ภู่ภัสสร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ นางโสพรรณ เรืองเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์อยามัยที่ 8 อุดรธานี ประธานทีมประเมิน พร้อมคณะกรรมการประเมิน

Comments