รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

โพสต์17 เม.ย. 2564 22:36โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2563 จากนิเทศอาสา ในวันที่ 2 มีนาคม 2564

Comments