รับการนิเทศ ติดตาม และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสต์23 ธ.ค. 2563 19:18โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563
Comments