รับการนิเทศติดตามกิจกรรมยุวกาชาด

โพสต์7 ส.ค. 2562 01:49โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2562 01:49 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

Comments