รับการนิเทศโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

โพสต์7 ส.ค. 2562 01:34โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2562 01:34 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"  รับการ
นิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมการอ่าน ตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี       ปีการศึกษา 2562  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
 
Comments