รับการนิเทศจากนิเทศอาสา มูลนิธิยุวพัฒน์

โพสต์6 ส.ค. 2562 21:35โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 21:35 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา จากนิเทศอาสา มูลนิธิยุวพัฒน์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวหลวง
  
Comments