ปทุมมาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติดและภัยหนาว ครั้งที่ 2

โพสต์13 ม.ค. 2563 22:39โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
 
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์ จัดกิจกรรม "ปทุมมาวิ่งเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติดและภัยหนาว ครั้งที่ 2" ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับนักเรียนและบุคลากรได้ออกกำลังกาย โดยได้รับเกียรติจากนายอภินันท์  สุวรรณโค  รักษาราชการแทนในตำแหน่งนายอำเภอเชียงคานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

Comments