ประเมินผลงาน/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (One Person One Product : OPOP)

โพสต์6 ม.ค. 2563 23:31โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมการประเมินผลงาน/นวัตกรรม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา (One Director One Model : ODOM) การจัดการเรียนการสอน (One Person One Product : OPOP) และรูปแบบการนิเทศการศึกษา (One Supervisor One Model : OSOM) ระดับอำเภอเชียงคาน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"

Comments