ประกวดชุมชนสะอาด โรงเรียนสะอาด

โพสต์23 ธ.ค. 2563 19:22โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุมชนสะอาด โรงเรียนสะอาด และสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคาน ร่วมกับ อพท. ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563

Comments