ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2563

โพสต์20 ธ.ค. 2563 19:27โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โดยมีนายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุม
Comments