นำเสนอผลงานผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย

โพสต์30 ก.ย. 2563 02:24โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เป็นตัวแทนจังหวัดในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 10 นำเสนอผลงานผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Comments