นำเสนอผลงานนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน(OPOP)

โพสต์24 ม.ค. 2563 01:18โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" นำเสนอผลงานนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (One Person One Product : OPOP) และเข้ารับรางวัลครูผู้สอนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ในวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

Comments