รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์29 ก.ย. 2563 02:14โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2563 02:19 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
Comments