มหกรรม Open House Portfolio & Marketing Day

โพสต์11 ก.พ. 2563 00:42โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรม Open House Portfolio and Marketing Day เพื่อสนองนโยบายการเปิดบ้านวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถพิเศษของนักเรียนในด้านอาชีพและด้านทักษะทางวิชาการ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นรูปธรรม ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
    
Comments