ล้อมรั้วโรงเรียนเพื่อป้องกันยาเสพติด

โพสต์9 ต.ค. 2563 15:58โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ล้อมรั้วโรงเรียน เพื่อป้องกันยาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในสถานศึกษาอย่างครบวงจร ให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรงจุด

Comments