เลือกตั้งประธานนักเรียน

โพสต์17 เม.ย. 2564 23:28โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

Comments