แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม หนึ่งในโครงการของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาจองเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์15 ธ.ค. 2563 16:56โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม หนึ่งในโครงการของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาจองเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนบ้านผาแบ่น และโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563
Comments