กิจกรรมทัศนศึกษา และค่ายภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ

โพสต์18 เม.ย. 2564 00:52โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2564 00:57 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมทัศนศึกษา และค่ายภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564
Comments