กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์24 ก.พ. 2564 21:53โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและคัดเลือกผลงานที่เป็นแบบอย่างภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

Comments