กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนสุจริต

โพสต์20 ส.ค. 2562 00:20โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2562 01:52 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู พร้อมด้วยนักเรียน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดเแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

Comments