กิจกรรมการแข่งขัน A-math ป.4-ป.6

โพสต์17 เม.ย. 2564 22:47โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
กลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน A-math สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สร้างประสบการณ์และฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์

Comments