กิจกรรมการแข่งขัน A-math ป.1-ป.3

โพสต์17 เม.ย. 2564 23:47โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
กลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมการแข่งขัน A-math สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างประสบการณ์และฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์

Comments