กิจกรรมจิตอาสา โครงการ 1 ตำบล 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

โพสต์6 ส.ค. 2562 21:03โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 21:03 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนชายโขง ในโครงการ "1 ตำบล 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" อำเภอเชียงคาน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรมวัดท่าคก เพื่อ
แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Comments