ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

โพสต์3 ต.ค. 2562 00:32โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 00:32 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โรงเรียนสุจริต ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและประเทศชาติ ให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
   
Comments