ค่ายธรรมทายาท

โพสต์3 ต.ค. 2562 00:21โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 00:21 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดโครงการค่ายธรรมทายาท เพื่อส่งเสรมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในวันที่ 2 กันยายน 2562

Comments