ค่ายภาษาอังกฤษ

โพสต์3 ต.ค. 2562 01:03โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 01:03 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 11 กันยายน 2562

Comments