บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์25 ต.ค. 2563 23:43โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2563 23:47 ]
นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ พรมดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กับ นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
   
                                                      รูปภาพเพิ่มเติม
Comments