อบรมครอบครัวคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์9 ต.ค. 2563 16:09โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2563 16:12 ]

วันที่ 7  ตุลาคม  2563  นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เป็นประธานพิธิเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้ ครู ผู้ปกครอง  และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   และได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหา  พัฒนา  และส่งเสริมนักเรียน ตามขั้นตอนการสร้างครอบครัวคุณธรรม  ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ผู้เข้ารับการอบรมเป็น ครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน ในโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” และในกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน จำนวนทั้งสิ้น    53 คน และคณะวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”

        ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Comments